ANTONI BOU I MONCÚS (Mataró, 1965)

Col.labora en diferents despatxos en la redacció de projectes, (1982-1992).

Organitza vàries exposicions, publicacions, conferències,
congressos, premis i altres actes al voltant de l’arquitectura (1982-1992).

Funda el grup G.A.A M. Grup d’arquitectura al Maresme (1984-1989).

Títol d’arquitecte a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona l’any 1993.

Treballa en despatx propi desde 1993.

Funda l'empresa de gestió “Estatge-Mataró-96, S.L.” per l’autopromoció d’habitatge
en règim de Comunitat de Bens, (1996-2004).

Funda l’empresa de serveis d’arquitectura Antoni Bou, arquitectes S.L. l’any 2004.

Professor col.laborador a la càtedra de projectes V i VI a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona, E.T.S.A.B., del setembre del 2001 al setembre de 2006.

Professor de projectes VII i VIII a l’Escola Superior d’Arquitectura de la Universitat
Internacional de Catalunya, ESARQ, del gener del 2006 al setembre de 2006.

Coordinador i professor de projectes V i VI a l’Escola Superior d’Arquitectura de la
Universitat Internacional de Catalunya, ESARQ, del setembre de 2006 al setembre de 2008

Responsable de la Seu del Maresme de la Demarcació de Barcelona del Col.legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya C.O.A.C., des del gener de 2007

Vocal del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i ambiental de Mataró,
des del 14 d’abril de 2009