Autor del plànol de Mataró 1/5000 per al departament d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Mataró.

Autor i coordinador dels catàlegs de l’obra finalista dels Premis
Puig i Cadafalch dels anys 1990 i1992.

Autor, redactor i coordinador del llibre “Obra pública i projectes. Mataró. 1991-1995",
de les obres i projectes de l’Ajuntament de Mataró.

Autor de diferents articles sobre arquitectura a la premsa local.
Col.labora en l’edició del llibre recull d’arquitectura escolar
del departament d’Ensanyament de la Generalitat de Catalunya.